Laat sales niet je zwakste schakel zijn

Hoe praktisch en winstgevend zou het zijn om op korte termijn niet alleen de grootte van je salesteam uit te breiden maar ook de professionaliteit ervan te verhogen, terwijl je je niet hoeft bezig te houden met het in dienst nemen van nieuw personeel en alle risico’s die daarbij horen?
Het uitbesteden van sales (sales outsourcing of co-sourcing) is ook in Nederland een vlucht aan het nemen. Deze service begint steeds meer geaccepteerd en bekend te raken. Op zich is dat prima, want sales moet niet je zwakste schakel zijn.

Als ondernemer merk je dagelijks hoe belangrijk focus en effectiviteit zijn. Behoud en acquisitie van klanten zijn voor veel bedrijven, de laatste jaren, onzekere factoren geworden. Veel bedrijven hebben moeite om zich te onderscheiden en om niet ten onder te gaan in de commerciële slag. We merken dan ook dat steeds meer ondernemers kiezen voor uitbesteding van hun salesorganisatie of van enkele onderdelen daarvan (bij outsourcing wordt de gehele salesorganisatie uitbesteedt, bij co-sourcing wordt in overleg bepaald welke salesprocessen en salesactiviteiten je wilt laten uitvoeren door externe professionals).

Wij begrijpen goed dat het uitbesteden van een essentieel onderdeel als sales gevoelig is voor veel ondernemers en onzeker kan aanvoelen. Daarom is het belangrijk bij het werken met een externe partij, in samenspraak, te inventariseren wat het best past bij jouw bedrijf, welke kwaliteitseisen er zijn, welk beschikbaar budget en hoe het operationeel plan eruit ziet. Voor een duurzame samenwerking op het gebied van co-sourcing of outsourcing van sales zijn zorgvuldigheid, kwaliteit en meetbare resultaten belangrijke factoren.
De partij waarmee je samenwerkt moet zich terdege bewust zijn dat zij het visitekaartje zijn van jouw bedrijf of zelfs deel kunnen uitmaken van jouw bedrijf en bedrijfscultuur.

Flexibiliteit
Als je op zoek bent naar een flexibele en effectieve manier om je salesteam uit te breiden met professionele medewerkers zonder ze zelf in dienst te hoeven nemen, dan zijn outsourcing of co-sourcing vormen die uitkomst kunnen bieden. Gemotiveerde professionals met kennis en ruime ervaring op het gebied van sales worden dan projectmatig ingezet als lid van jouw salesteam, inclusief hun kennis, ervaring en netwerk. Hiermee ontwikkel je een effectieve sales voor je bedrijf met weinig risico en in korte tijd.

4 belangrijke voordelen die je mag verwachten:
Reactie vermogen
Over het algemeen verstrijkt er veel kostbare tijd tussen het moment waarop een marktontwikkeling zichtbaar wordt en het moment waarop een bedrijf klaar is om op die ontwikkeling te reageren. Sales outsourcing maakt het mogelijk je salescapaciteit snel aan ontwikkelingen in de markt aan te passen.
Snelle start
Sales outsourcing kan meteen beginnen. Voor een buitenlands bedrijf wordt het eenvoudiger om zich snel en met weinig risico op de Nederlandse markt te vestigen en er professioneel te opereren. Er behoeft immers niet geïnvesteerd te worden in infrastructuur en personeel. Juist in de huidige recessie vallen er concurrenten weg. In een aantrekkende markt kan je bedrijf haar groeipotentieel maximaal benutten.
Schaalbare sales
Het wordt mogelijk sales schaalbaar in te richten, waardoor je bedrijf flexibeler wordt. Het in grootte of kwaliteit naar boven of naar beneden afstemmen van jouw salesafdeling op de marktsituatie wordt eenvoudiger. Het binnenhalen en behouden van de juiste salesprofessionals wordt makkelijker, wat de continuïteit van je bedrijf bevordert.
Variabele kosten-baten verhouding sales en marketing
De verhouding kosten-baten van sales en marketing wordt beter en variabel. Bonus-malus structuren en retainer-reward behoren tot de mogelijkheden. Risico’s worden kleiner.
Volgens Dun & Bradstreet is de Return On Investment op succesvolle uitbesteding van sales zo’n 15% tot 35 %.