Zomer! Vakantie en omzetdaling?

Vaak horen wij van ondernemers dat hun rustige periode er weer aankomt. Eigenlijk wordt daar ook geregeld de onderliggende zorg over omzet daling mee uitgesproken. Logisch, want een  groot gedeelte van je opdrachtgevers is op vakantie of heeft zelfs het bedrijf gesloten. Het meest voor de hand liggende antwoord kan zijn om zelf ook op vakantie te gaan of anders de inspanningen richting je afnemers tot een minimum te beperken.  Het kan ook anders!

Laten we voorop stellen dat een verdiende break van je dagelijkse werk goed is voor jezelf en je naasten en ook van harte aan te bevelen is. Soms is het bedrijfseconomisch gezien ook beter om de tent gewoon maar tijdelijk te sluiten en bijvoorbeeld uitsluitend de telefonische bereikbaarheid te laten bestaan.

Maar wil je tijdens de bekende vakantieperiodes de communicatie met je opdrachtgever of diens medewerkers toch in stand houden dan hebben wij aantal tips voor je.

Ga er niet zondermeer vanuit dat je opdrachtgever of prospect ook echt afwezig is: veel bedrijven hebben dan wel de telefoon doorgeschakeld of hun bedrijfsdeuren gesloten, vaak zijn zij achter de schermen wel aanwezig en actief op de zaak. Als je dit van te voren checkt ontstaan er prachtige kansen op mooie contactmomenten.

Op een andere manier met je klanten “praten” biedt vaak ongekende en onverwachte mogelijkheden. In deze periode is de druk van de dagelijkse operatie af. Belangrijke deadlines zijn vaak behaald en er is ruimte om terug te kijken op de afgelopen periode  en ook om het komende seizoen te beoordelen op kansen. Kansen om meer en op een andere manier samen te werken met jou als (nieuwe) leverancier.  Zo heb ik meegemaakt dat we voor een opdrachtgever waar we uitsluitend producten aan leverden we door gewoon mee te denken en hard op (en in een ontspannen sfeer) te filosoferen over wat ons in het komende seizoen te wachten staat, een nieuwe vorm van dienstverlening te ontwikkelen. Zo konden wij naast het leveren van (kantoor) werkplekken ook het beheer en onderhoud van de kritieke- en flexwerkplekken voor ICT-ers voor onze rekening nemen.

Meedenken en vooruitdenken zijn vaardigheden die de basis vormen van iedere gezonde zakelijke relatie. Ga eens in de schoenen staan van de ondernemer of organisatie waar je al zaken mee doet of  graag zaken mee wilt gaan doen. Visualiseer eens wat er in de vakantieperiode kan gebeuren of wat de mogelijk gemiste kansen van je opdrachtgever zijn. Uitzendorganisaties zoals Randstad en Yacht zijn hier heel bedreven in. Zij spelen in op de emotie dat door een tekort aan bijvoorbeeld productiemedewerkers niet aan de vraag voldoen kan worden en er omzet gemist gaat worden.

Een dienstverlener binnen de ICT biedt het onderhoud aan de servers en zelfs de website tijdens de vakantieperiodes als aantrekkelijk en relatief veilige alternatief aan.

Bij een aanbieder op het gebied van begeleiding en actieve interventie van zogenaamde probleemjongeren hebben we vorige zomer onder de noemer van “kennismakingsweken” een groep jongeren voor kostprijs een begeleidingstraject aangeboden. Diverse potentiele opdrachtgevers (instellingen en gemeenten) hebben we middels een opvallende mailing de mogelijkheid geboden om “hun” jongeren twee weken uit te besteden bij mijn opdrachtgever. De begeleiding bestond uit een inhoudelijk volwaardig en aantrekkelijk programma. Achteraf kregen de deelnemers en ook de opdrachtgever een persoonlijk rapport met een omschrijving van ieders vaardigheden, valkuilen en bruikbare aanbevelingen. Door het grote aantal spontane aanmeldingen voor reguliere trajecten (commerciële prijs)tijdens de afsluitende evaluatiegesprekken, bleek de investering in deze zomeraanbieding in meer dan een opzicht de moeite waard.

Doe eens wat anders, zeker in een periode waarin jij en je klant iets meer tijd hebben en waarschijnlijk ontspannen zijn. Laat je van je andere kant zien en kruip in de schoenen van je gesprekspartner. Stel jezelf ook eens kwetsbaar op door aan te geven dat je behoefte hebt om met je opdrachtgevers hardop na te denken over toekomstige trends, ontwikkelingen en kansen.

Een ding weet ik zeker: het nuttige (klantcontact) wordt uitermate bevredigend gekoppeld aan het leuke: elkaar zien in een periode die zich kenmerkt door ontspanning en rust.

Fijne vakantie!